Email
Password
 
  จดจำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 
 
 +Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Top 10
 
 +ADBoard
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  View : 427,438 Download : 9,701    
    ส่งให้เพื่อน
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาพประกอบ 1 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาพประกอบ 2 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
   
ภาพประกอบ 3 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาพประกอบ 4 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
Embed
 
 
 
The Strangers: Prey at Night คนแปลกหน้า ขอฆ่าหน่อยสิ!
 
 
The Strangers: Prey at Night คนแปลกหน้า ขอฆ่าหน่อยสิ!
View : 18
DownLoad : 0
 
 
Incident in a Ghost Land บ้านตุ๊กตาดุ
 
 
Incident in a Ghost Land บ้านตุ๊กตาดุ
View : 109
DownLoad : 0
 
 
Tonight At Romance Theater รักเรา จะพบกัน
 
 
Tonight At Romance Theater รักเรา จะพบกัน
View : 461
DownLoad : 0
 
 
Be With You
 
 
Be With You
View : 564
DownLoad : 1
 
 
Taxi 5 โคตรแท็กซี่ขับระเบิด
 
 
Taxi 5 โคตรแท็กซี่ขับระเบิด
View : 854
DownLoad : 27
 
 
 
 

หนังเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 
 
กำกับการแสดง ม . จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
บทภาพยนตร์ ม. จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล และ ดร . สุเนตร ชุตินทรานนท์
ทุนสร้าง 500 ล้านบาท
กำหนดฉาย 21 ธันวาคม 2549 ทุกโรงทั่วประเทศ
website www.kingnaresuanmovie.com

เรื่องย่อ

พุทธศักราช 2106 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยาทางด่านระแหงแขวงเมืองตาก ทัพพม่ารามัญซึ่งมีรี้พลเหลือคณานับ ได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของราชอาณาจักรอยุธยา อันมีเมืองพิษณุโลกเป็นประหนึ่งเมืองราชธานีได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรหรือพระองค์ดำ ซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองเพื่อรักษาไว้ ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภยันตราย และจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และยอมถวายช้างเผือก 4 เชือก ทั้งให้สมเด็จพระราเมศวรราชโอรส โดยเสด็จพระเจ้าบุเรงนองไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้างสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง ก็ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรราชโอรสองค์โตให้ไปเป็นองค์ประกันประทับยังหงสาประเทศเฉกเช่นกัน ครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียง 9ชันษา

สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นที่รักใคร่ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ประดุจพระราชบุตรร่วมสายสันตติวงศ์ ด้วยองค์ยุพราชอยุธยาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ ทั้งยังองอาจกล้าหาญ สบพระทัยกษัตริย์พม่าซึ่งก็ทรงเป็นนักการทหาร นิยมผู้มีคุณสมบัติเป็นนักรบเยี่ยงพระองค์ พระเจ้าบุเรงนองทรงมีสายพระเนตรยาวไกล แลเห็นว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ จึงทรงคิดใคร่ปลูกฝังให้สมเด็จพระนเรศวรผูกพระทัยรักแผ่นดินหงสา เพื่อจะได้อาศัยพระองค์เป็นผู้สืบอำนาจอุปถัมภ์ค้ำชูราชอาณาจักร ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยความยากลำบาก เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นหาได้วางพระทัยในพระราชโอรส คือ มังเอิน ( พระเจ้านันทบุเรง ) และพระราชนัดดามังสามเกียดนัก ถึงแม้ทั้งสองพระองค์จะทรงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขโดยตรง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าราชนิกุลทั้งสองพระองค์นั้นหาได้เป็นผู้ทรงคุณธรรม อันจะน้อมนำเป็นพื้นฐานให้เติบใหญ่เป็นบูรพกษัตริย์ ปกป้องครองแผ่นดินที่พระองค์ทรงสร้าง และทำนุบำรุงมาด้วยกำลังสติปัญญาและความรักใคร่หวงแหน เหตุทั้งนี้เป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงและราชโอรส มังสามเกียดขัดพระทัย ทั้งผูกจิตริษยาสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหงสาวดี บุเรงนองกว่าราชนิกุลข้างพม่าทั้งหลายทั้งสิ้น พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่อง – พระรามัญผู้มากด้วยวิทยาคุณ และเจนจบ ในตำราพิชัยสงครามเป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการแก่สมเด็จพระนเรศวร นับแต่เริ่มเข้าประทับในหงสานคร ยังผลให้ยุพราชอยุธยาเชี่ยวชาญการยุทธ กลช้าง กลม้า กลศึก ทั้งข้างอยุธยาและข้างพม่ารามัญหาผู้เสมอเหมือนมิได้ ข้อได้เปรียบตามกล่าวเป็นเสมือนทุนทางปัญญา อันส่งผลให้สมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราช แก้ทางศึกจนมีชัยเหนือพม่ารามัญในภายภาคหน้า

พุทธศักราช 2112 ปรากฏข่าวระบือไปถึงหงสาวดีว่า หัวเมืองพิษณุโลกฝ่ายเหนือแลกรุงศรีอยุธยาราชธานีฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรสยามครั้งนั้น เกิดขัดแย้งปีนเกลียวกัน เหตุเนื่องมาจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยาเสด็จออกผนวช แลสถาปนาสมเด็จพระมหินทร์ราชโอรสองค์รองขึ้นเสวยราชสมบัติสืบแทน สมเด็จพระมหินทร์ทรงคลางแคลงพระทัยในความจงรักภักดีของสมเด็จพระมหาธรรมราชา แต่ครั้งสงครามชิงช้างเผือกในปีพุทธศักราช 2106 ขณะที่เจ้าแผ่นดินพิษณุโลกก็หาได้ยำเกรงสมเด็จพระมหินทร์เช่นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อเห็นการใดมิควรก็บังคับบัญชาให้สมเด็จพระมหินทร์ ปฏิบัติตามพระประสงค์จนเป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัยกษัตริย์อยุธยาพระองค์ใหม่ ถึงกับหันไปสมคบกับสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง ร่มขาวร่วมกันแต่งกลเข้าตีเมืองพิษณุโลก แต่กระทำการมิสำเร็จ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเห็น เชิงสบโอกาสก็ยกทัพใหญ่เข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบ ครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรร่วมโดยเสด็จมากับทัพหงสา แต่หาได้ตามพระเจ้าบุเรงนองลงมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ทรงประทับอยู่เพียงเมืองพิษณุโลก มีเพียงสมเด็จพระมหาธรรมราชาโดยเสด็จกษัตริย์หงสาลงมาล้อมกรุง ด้วยตั้งพระทัยจะเกลี้ยกล่อมให้สมเด็จพระมหินทร์ยอมสวามิภักดิ์พระเจ้าบุเรงนอง เพราะเล็งเห็นว่าอยุธยายากจะต่อรบเอาชัยทัพพม่ารามัญ ซึ่งมีกำลังไพร่พลเหนือกว่าได้ หากขัดขืนต่อรบจะได้ยากแก่สมณชีพราหมณ์อาณา ประชาราษฎร์ ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงลาผนวชมาบัญชาการรบด้วยพระองค์เอง แต่อยู่ได้มิช้านานก็เสด็จสวรรคตเสียระหว่างศึก พุทธศักราช 2112 มะเส็งศก วันอาทิตย์ เดือน 9 แรม 11 ค่ำ กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

ข้างสมเด็จพระนเรศวรซึ่งประทับอยู่ยั้งยังนครพิษณุโลกแต่ต้นศึก หาได้ทรงเห็นงามหรือคิด ครั่นคร้ามอ่อนน้อมต่อหงสา ถึงจะทรงรู้ซึ้งว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดามิได้คิดคดเป็นกบฏต่อแผ่นดิน แต่ก็หาได้เห็นด้วยกับการอ่อนข้อสวามิภักดิ์พม่ารามัญ น้ำพระทัยอันมั่นคง เด็ดเดี่ยวนั้น ถึงแม้จะมิได้แพร่งพรายถึงพระกรรณพระเจ้าบุเรงนอง แต่ก็ประจักษ์อยู่ในหมู่ ข้าราชบริพารใกล้ชิดผู้รักและหวงแหนในเอกราชของแผ่นดิน จึงพากันนิยมในน้ำพระทัย แลพร้อมใจถวายความจงรักภักดีแต่นั้นมา ครั้นเสร็จศึกอยุธยาพุทธศักราช 2112 สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงถวายพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางสมเด็จพระนเรศวร แก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง แลขอตัวสมเด็จพระนเรศวรไว้ช่วยราชการข้างอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรจึงประทับยั้งอยู่ยังเมืองพิษณุโลกสืบต่อมา ครั้นลุปีพุทธศักราช 2114 สมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา สืบต่อจากสมเด็จพระมหินทร์ ก็โปรดให้สมเด็จพระนเรศวรเสวยราชย์ครองเมืองพิษณุโลก เป็นใหญ่เหนือหัวเมืองเหนือทั้งปวง

เหตุการณ์ข้างพม่า หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช 2124 พระเจ้านันทบุเรงได้ขึ้นเสวยราชสืบต่อ และได้สถาปนามังสามเกียดขึ้นเป็นรัชทายาทครองตำแหน่งมหาอุปราชาแห่งราชอาณาจักรหงสาวดี เมื่อแผ่นดินหงสามีอันต้องผลัดมือมาอยู่ในปกครองของ พระเจ้านันทบุเรง สัมพันธไมตรีระหว่างอยุธยาและหงสาวดีก็เริ่มสั่นคลอน ด้วยพระเจ้าหงสาวดี พระองค์ใหม่มิได้วางพระทัยในสมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระนเรศวรเองก็หาได้เคารพยำเกรงในบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพม่ารามัญเช่นกาลก่อน มิเพียงเท่านั้น สมเด็จพระนเรศวรยังได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฏครั่นคร้าม ดังคราวนำกำลังทำยุทธนาวีกับพระยาจีนจันตุและศึกเมืองคังเป็นอาทิ พระเจ้านันทบุเรงทรงเกรงว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นภัยต่อพระราชวงศ์แลแผ่นดินหงสา จึงหาเหตุวางกลศึก หมายจะปลงพระชนม์สมเด็จพระนเรศวรเสียที่เมืองแครง แต่พระมหาเถรคันฉ่องพระราชครูลอบนำแผนประทุษร้ายนั้นมาแจ้งให้ศิษย์รักได้รู้ความ สมเด็จพระนเรศวรจึงถือเป็นเหตุประกาศเอกราช ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี แลกวาดต้อนครัวมอญไทยข้ามแม่น้ำสะโตงกลับคืนพระนคร ซึ่งเป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงเปิดมหายุทธสงครามสั่งทัพเข้ารุกรานราชอาณาจักรอยุธยาสืบแต่นั้นมา

รายชื่อนักแสดงหลัก
1. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับบทโดย พ. ต. วันชนะ สวัสดี
2. สมเด็จพระเอกาทศรถ รับบทโดย พ. ท. วินธัย สุวารี
3. ออกพระราชมนู รับบทโดย นพชัย ชัยนาม
4. ออกพระชัยบุรี รับบทโดย ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
5. ออกพระศรีถมอรัตน์ รับบทโดย พ. ต. คมกริช อินทรสุวรรณ

นักแสดงรุ่นใหญ่
6. พระมหาเถรคันฉ่อง รับบทโดย สรพงษ์ ชาตรี
7. สมเด็จพระมหาธรรมราชา รับบทโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช
8. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ รับบทโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
9. สมเด็จพระมหินทราธิราช รับบทโดย สันติสุข พรหมศิริ
10. พระราเมศวร รับบทโดย สถาพร นาควิไล
11. พระยาท้ายน้ำ รับบทโดย คมน์ อรรฆเดช
12. พระยาพิชัย รับบทโดย กรุง ศรีวิไล
13. พระยาสวรรคโลก รับบทโดย มานพ อัศวเทพ
14. พระยาจักรี รับบทโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์
15. ขุนรัตนแพทย์ รับบทโดย โกวิท วัฒนกุล
16. เศรษฐี รับบทโดย ดี๋ ดอกมะดัน

นักแสดงฝ่ายพม่า
17. พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง รับบทโดย สมภพ เบญจาธิกุล
18. พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง รับบทโดย จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
19. พระมหาอุปราชา รับบทโดย นภัสกร มิตรเอม

นักแสดงฝ่ายหญิง
20. มณีจันทร์ รับบทโดย ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
21. เลอขิ่น รับบทโดย อินทิรา เจริญปุระ
22. หมอกมู รับบทโดย อภิรดี ทศพร
23. พระวิสุทธิกษัตรี รับบทโดย ปวีณา ชารีฟสกุล
24. พระเทพกษัตรี รับบทโดย ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
25. พระสุพรรณกัลยา รับบทโดย เกรซ มหาดำรงค์กุล
26. พระนางจันทราเทวี รับบทโดย เปรมสินี รัตนโสภา
27. มเหสีพระมหินทร์ (1) รับบทโดย ปริศนา กล่ำพินิจ
28. มเหสีพระมหินทร์ (2) รับบทโดย ปรารถนา ตันติพิพัฒน์
29. ท้าววรจันทร์ รับบทโดย อำภา ภูษิต
30. แม่นมพุดกรอง รับบทโดย นัยนา จันทร์เรียง
31. แม่นมทองสุก รับบทโดย เฉลา ประสพศาสตร์

นักแสดงรุ่นเล็ก
31. พระนเรศวร ( เด็ก) องค์ดำ รับบทโดย ด. ช. ปรัชฌา สนั่นวัฒนานนท์ ( น้องบีเจ)
32. พระเอกาทศรถ ( เด็ก) องค์ขาว รับบทโดย ด.ช. กรัณย์ เศรษฐี ( น้องเก้า)
33. ออกพระราชมนู ( เด็ก) ไอ้ทิ้ง รับบทโดย ด. ช. จิรายุ ละอองมณี ( น้องเก้า)
34. มณีจันทร์ ( เด็ก) รับบทโดย ด. ญ. สุชาดา เช็คลีย์ ( น้องดาด้า)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมมิตร+สหมงคลฟิล์ม

 
     
 
   
 

 
 
โหลดหนัง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วิจารณ์หนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
 กวน     23 ต.ค. 49 9:11
 
 
โย่ว คนแรด เอ๊ย! คนแรก อิอิ

เรื่องนี้ขอไม่ออกความคิดเห็น (อิอิ)


 
 
 
 
 คนรัก หนังพระนเรศวร     23 ต.ค. 49 9:40
 
 
มาแล้ว ภาพยนต์ พระนเรศวร ที่คนไทยรอคอย เยี่ยมมากๆ สมเด็จพระนเรศวร
พระนเรศวรมหาราช ต้องไปดู ต้องไปอุดหนุน หนังไทย


 
 
 
 
 ponk_holmes       23 ต.ค. 49 21:15
 
 
ดีมากๆ คิดไว้ก่อนเลย เพราะคิดท่านมุ้ย ท่านคงทำออกมาได้ดีแน่ๆ เหมือนสุริโยไท ดูจากไตเติ้ลแล้วก้อดูอลังการดี น่าจะยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อน ผมชอบพระนเรศวรมากๆครับ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระบารมีมาจนถึงทุกวันนี้

 
 
 
 
 loukkid       24 ต.ค. 49 7:51
 
 
เข้าตรงกับวันเกิดเราพอดีเลย ไปฉลองวันเกิดแบบรักชาติดีไหมเนี่ย

 
 
 
 
 fourboys_home       24 ต.ค. 49 9:15
 
 
สุดยอดครับ...ดูหนังตัวอย่างแล้ว ต้องไปดู สนับสนุนหนังไทยนะครับ เราดูแค่ 50-120 บาท เขาลงทุนกันตั้งเยอะ อย่าไปรอแผ่นหรือซื้อแผ่นผี นะครับ หนังไทยดีๆประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำจะได้ออกสู่ลูกหลานเรามากๆครับ / ครูคนหนึ่ง

 
 
 
 
 balloon     25 ต.ค. 49 10:27
 
 
เหมือนกับพระศรีสุริโยไทรึป่าว ทำได้ดีเหมือนแบบนั้นรึป่าวคับ

 
 
 
 
 ดอกไม้จันทน์     25 ต.ค. 49 12:19
 
 
เยี่ยมมมมมม ประวัติศาสตร์ชาติไทย ควรค่าแห่งการศึกษาและนำมาเป็นแบบแผนในการดำรงชีวิต

 
 
 
 
 Jenosite       25 ต.ค. 49 20:06
 
 
มหากาพย์ภาพยนตร์แห่งสยามประเทศ มาแล้วน้อ อยากดูใจจะขาดรอคอยมาตั้งนานแล้ว

 
 
 
 
 chinda       25 ต.ค. 49 22:41
 
 
น่าจะมีตัวอย่างให้ดูมากกว่านี้ มีบทสนทนาให้ลองฟังบ้างว่าเนื้อหาน่าสนใจหรือไม่

 
 
 
 
 ปาย     25 ต.ค. 49 23:55
 
 
ได้ข่าวมาว่า มี 2 ภาค อ่ะคับ

 
 
 
 
 Xinxere Corp.   มีรูป     26 ต.ค. 49 9:32
 
 
ใครรักประวัติศาสตร์ไทยก็ควรจะไปดูนะคะ
พาลูก ๆ หลาน ๆ ไปดูนะ
เป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจของปวงชนชาวไทยมาก ๆ

(เดือน 12 กระเป่าฉีกแน่เรยฉ้าน -*-)


 
 
 
 
 tomanl       26 ต.ค. 49 10:18
 
 
อยากดูมาก ๆครับ ภูมิใจ รัก และเทิดทูนพระนเรศวรมาก ๆ ครับ จะดูไม่ต่ำกว่า 10 รอบ


แก้ไขครั้งที่ 1 : 26 ต.ค. 49 10:19


 
 
 
 
 โจ     26 ต.ค. 49 10:32
 
 
ดีครับจะได้ทำให้คนรุ่นหลังรู้และสำนึกบุญคุณบรรพบุรุษ

 
 
 
 
 MintitaDong57       26 ต.ค. 49 12:21
 
 
ไปดูแน่นอนอยากดูมาก ถึงมากที่สุดเป็นหนังไทยที่เราเฝ้ารอมากที่สุดแห่งปีเลย

 
 
 
 
 taklongnoy       26 ต.ค. 49 14:07
 
 
หนังไทยคุณภาพแบบนี้ ยิ่งเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยแล้ว คนไทยทุกคนควรดู และเก็บไว้เป็นหนังสามัญประจำบ้านได้เลยครับ

 
 
 
 
 ฮารุมากิ     27 ต.ค. 49 11:54
 
 
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เป็นหนังหน้าดูอีกเรื่องเลยน่ะเนียะทำให้รู้รักชาติขึ้นมาอีกเยอะเลย อยากให้คนได้ดูกันเยอะยิ่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อว่าจะได้รักชาติกับเค้าขึ้นมามั้ง

 
 
 
 
 nighteagle     27 ต.ค. 49 14:49
 
 
ปลุกใจให้ฮึกเหิมและรักชาติมากขึ้น(ปัจจุบันก็รักชาติ)นะ ในภาวะที่เป็นเช่นนี้

 
 
 

 
Mary and the Witch’s Flower
 
 
Mary and the Witch’s Flower
View : 8011
DownLoad : 10
 
 
Ghost House มันอยู่ในศาล
 
 
Ghost House มันอยู่ในศาล
View : 6411
DownLoad : 62
 
 
Tulip Fever ดอก ชู้ ลับ
 
 
Tulip Fever ดอก ชู้ ลับ
View : 5250
DownLoad : 9
 
 
Wonder
 
 
Wonder
View : 2728
DownLoad : 0
 
 
MarrowBone ตระกูลปีศาจ
 
 
MarrowBone ตระกูลปีศาจ
View : 2625
DownLoad : 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend