+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  1229596   ©     8 ม.ค. 54 1:55 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  รับสมัคร Motion Graphics รายการทีวีช่อง True 68/ Chic Channel  
 
 
 


ไม่ต้องเก่งขั้นเทพ แค่มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัยและมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงาน Graphic และ Motion Graphics โดยใช้ Adobe After Effects ได้ พิจารณาจากประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมา

สนใจร่วมงานกรุณาส่งรูปถ่ายหน้าตรง, ประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา, ผลงาน [Portfolio] พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ มาที่...

job@chicchannel.com, 1229596@gmail.com, npndiva@yahoo.com


แก้ไขครั้งที่ 1 : 8 ม.ค. 54 2:01
แก้ไขครั้งที่ 2 : 8 ม.ค. 54 2:34
แก้ไขครั้งที่ 3 : 1 ก.พ. 54 1:15


 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend