+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  superjew       1 ส.ค. 60 17:09 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพมอบสุข จ.ตรัง – กระบี่  
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้-คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประกันตนและครอบครัว ในจังหวัดตรัง และกระบี่ มุ่งให้ผู้ประกันตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และยกระดับคุณภาพทางสังคม ลด ปัญหาผู้พิการถูกทอดทิ้ง
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนทุพพลภาพเป็นนโยบายที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ประสังคมจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.สงขลา ภาค 5 ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน จำนวน 3 รายได้แก่ ผู้ประกันตนในจังหวัดตรัง จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1.นายน้อย คงเรือง ทุพพลภาพเนื่องจากเป็นอัมพาตซีกซ้าย 2.นายศักดิ์พงศ์ ยอหัน ทุพพลภาพเนื่องจากเนื้องอกในสมอง ดวงตาบอดทั้งสองข้าง และผู้ประกันตนในจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางวรรณี เหมแก้ว ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ทุพพลภาพภายใต้สิทธิประกันสังคม จะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ตลอดชีวิต อีกทั้งกรณีไปพบแพทย์จะสามารถเบิกค่าเดินทางได้ นับเป็นสวัสดิการที่ดีของการดูแลผู้ทุพพลภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม
ด้าน นายบำรุง เอ่งฉ้วน สามีผู้ดูแลนางวรรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ กล่าวว่า “เชื่อว่าคงไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเรา หรือคนในครอบครัว การที่ภรรยาประสบอุบัติเหตุ ทำให้ครอบครัวเห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันสังคมอย่างยิ่ง เนื่องจากขณะเข้ารับการรักษามียอดค่าใช้จ่ายกว่า 4 แสนบาท ซึ่งครอบครัวไม่ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้ เพราะอยู่ในสิทธิประกันสังคม อีกทั้ง เมื่อภรรยาต้องกลายเป็นผู้ทุพ ลภาพ ภาระการดูแล ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ต้องอยู่ที่คนเพียงคนเดียว ซึ่งโชคดีมากที่ประกันสังคมยังมีเงินชดเชยการขาดรายได้ให้เบิกจ่ายได้ทุกเดือนตลอดชีวิต กรณีครอบครัวผมได้รับเงินชดเชยประมาณ 2พันกว่าบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้”


 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend