+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  superjew       12 ก.ย. 60 16:26 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  ดีอี จัดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียวครบ รวมกว่า 300 ร้านค้า  
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

ดีอี จัดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียวครบ
รวมกว่า 300 ร้านค้าพร้อมรุกส่งเสริมตลาดออนไลน์”
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียว ครบ : พบความรู้ ชอปของดี ชิมของอร่อย” นำเสนอสินค้าที่คัดสรรแล้วพร้อมจำหน่ายออนไลน์
กว่า 300 ร้านค้า และยังมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภาคประชาชน จากกูรูที่มีชื่อเสียง ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ใกล้ตัว ทั้งในรูปแบบเวทีสัมมนาวิชาการ การอบรมสร้างอาชีพดิจิทัล การจัดแสดงนิทรรศการ และนวัตกรรมด้านดิจิทัล
อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงประชาชนให้เข้าถึงช่องทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิต จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน นี้ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
นางวร ณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เป็นนโยบายที่มุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
เป็นการสร้างความพร้อมภาคประชาชนให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในชุมชน การเพิ่มรายได้ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของชุมชนผ่านเครื่องมือดิจิทัล และธุรกิจยุค 4.0 ด้วย “ร้านค้าออนไลน์” ด้วยเหตุนี้ มหกรรม “สินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียว ครบ : พบความรู้ ชอปของดี ชิมของอร่อย” จึงเป็นหนึ่งงานสำคัญที่นำเสนอตัวอย่าง
และสินค้าที่คัดสรรแล้วและพร้อมที่จะจำหน่ายออนไลน์ พร้อมกับการเข้าสู่ตลาดโลก โดยคัดสรรร้านค้าคุณภาพมาจัดจำหน่ายกว่า 300 ร้านค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศ


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ โดยได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการ การสัมมนา การจัดอบรมสร้างอาชีพด้านดิจิทัล โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการค้าขายธุรกิจออนไลน์ อีกทั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ยังได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลศูนย์ดิจิทัลชุมชนดีเด่น รางวัลวิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการค้าออนไลน์ และรางวัลผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ดีเด่น เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเชื่อมโยงให้ประชาชนได้รู้จักร้านค้าออนไลน์ดีเด่น ซึ่งสามารถต่อยอดเชื่อมโยงทางธุรกิจได้ในอนาคตอีกด้วย
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรม “สินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียว ครบ
: พบความรู้ ชอปของดี ชิมของอร่อย” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน นี้ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ


 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend