+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  ideaseo       17 พ.ย. 60 23:13 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ -Naihoy.com  
 
 
 


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
- ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 เฉพาะหมวด6 หมวด7 หมวด8 หมวด9 และหมวด 10
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
- ความรู้รอบตัว เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ฉบับปรับปรุง เดือน พ.ย.60 ใหม่ล่าสุด

- ตรงตามประกาศ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ล่าสุด
- มีสารบัญ และเลขหน้า
- อ่านง่าย กระชับ
- มีเฉยข้อสอบ
- พร้อมสรุปข้อสอบ
- และสรุปเนื้อหาท้ายบท

เงื่อนไขการสั่งซื้อ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560


ติดต่อ/สอบถาม

LINE ID : @naihoy (มี @ ด้านหน้าด้วย)

http://naihoy.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2/


 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend