+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  superjew       12 ม.ค. 61 14:13 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  แลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีการเกษตร  
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61 ที่ผ่านมา นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบและหารือกับผู้บริหารศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Informatics Centre หรือ NIC) ของสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการด้านการเกษตรที่ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติดำเนินการ รวมทั้งนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรของอินเดีย โดยเฉพาะโครงการและซอฟแวร์ด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพที่ NIC ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรของอินเดีย ก่อนเข้าประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend