+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  superjew       19 ม.ค. 61 17:06 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  คลิปหนังสั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 
 
 


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศ และยังคงเดินหน้ามุ่งมั่น ขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานของประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาพลังงานไทยให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
หากใครพลาดคลิปหนังสั้นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆ
สามารถติดตามชมได้ที่ลิงก์ทั้งหมดนี้!!!
ตอนที่ 1: Thesis The Series#1 "พัฒนางานชุมชน"
https://www.youtube.com/watch?v=5zUJ-Oc5i74&t=4s
ตอนที่ 2: Thesis The Series#2 "ประหยัดพลังงานในกลุ่ม SMEs"
ht ps://www.youtube.com/watch?v=GrpbUowpSmc&t=2s
ตอนที่ 3: Thesis The Series#3 "ทุนวิจัย"
https://www.youtube.com/watch?v=dgEkbM6l3Xw
ตอนที่ 4: Thesis The Series#4 "รณรงณ์เปลี่ยนนิสัยคนไทยประหยัดพลังงาน"
https://www.youtube.com/watch?v=To7578gTONg
ตอนที่ 5: Thesis The Series#5 "กองทุนอนุรักษ์ฯ สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน"
https://www.youtube.com/watch?v=R7v_6cexh9A
เราจะไม่หยุดพัฒนาและส่งเสริมแหล่งพลังงานใหม่
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของทุกคน. ....ตลอดไป
#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน
#ThesisTheSeries


 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend