+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  ideaseo       23 ม.ค. 61 20:18 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  เครื่องอบแห้ง ข้าวเปลือก ปุ๋ยอัดเม็ด มันสำประหลัง เมล็ดพืช ปุ๋ย ชีวมวลอัดเม็ด อาารสัตว์  
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น


เครื่องอบแห้ง ข้าวเปลือก ปุ๋ยอัดเม็ด มันสำประหลัง เมล็ดพืช ปุ๋ย ชีวมวลอัดเม็ด ผงปุ๋ย เครื่องอบแห้ง อาหารสัตว์ อื่นๆ แบบโรตารีใช้เบอร์เนอร์อินฟราเรดแบบใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงสร้างรังสีอินฟราเรดแผ่ให้วัสดุชื้นที่ป้อนจากด้านหนึ่งของถังด้วยเกลียวลำเลียงพัดลมจะเป่าก๊าซที่เผาไหม้ของอินฟราเรดเบอร์เนอร์ไปยังถังส่วนที่สองเพื่อใช้ เป็นลมร้อนสำหรับอบแห้งวัสดุอย่างต่อเนื่องและปล่อยออกที่อีกด้านหนึ่งของถัง

ความสามารถในการทำงาน
เครื่องอบแห้ง เครื่องต้นแบบ มีความสามารถในการทำงานประมาณ 0.5-3 ตันวัตถุดิบ/ชั่วโมง (เปลือกไม้ยูคาลิปตัส ข้าวเปลือก) สามารถลดความชื้นได้ 4-6 %w.b. ในเวลา 3-5 นาที
นอกจากนั้นยังพบว่าวัสดุมีสภาพร่วนขึ้นไม่เกาะติดกันทำให้สามารถทำไปย่อยลดขนาดได้ดีขึ้น

รายละเอียด เครื่องอบแห้งฯ
เชื้อเพลิง: ใช้เชื้อเพลิง LPG
น้ำหนัก: 2.5 ตัน
ราคา: 680000 พร้อมเทรลเลอร์ลาก
บริการหลังการขาย: รับประกันนาน 6 เดือน
มีบริการแนะนำปรึกษาแหล่งเงินกู้ให้

กำลังการผลิต
ประมาณ 0.6 กิโลกรัม/ชั่วโมง กำเนิดรังสีอินฟราเรด และใช้กำลังไฟฟ้ารวมประมาณ 2000 วัตต์ ต้องการใช้แรงงานในการควบคลุมการทำงานของเครื่องหนึ่งคน

วัสดุที่สามารถนำมาอบแห้งได้แก่
1. เมล็ดพืช
2. ปุ๋ย/ชีวมวลอัดเม็ด
3. ผงปุ๋ย/อาารสัตว์
4. ข้าวเปลือก
5. โรงคั่วกาแฟ
6. พืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มัน
7. สมุนไพร
8. อื่นๆ

คุณสมบัติ
- ความสามารถในการทำงานประมาณ 0.5-3 ตันวัตถุดิบ/ชั่วโมง
- สามารถลดความชื้นได้ 4-6 %w.b.
- ใช้เวลาในการอบแห้ง 3-5 นาที

ประโยชน์
- อบแห้ง ลดความชื้น พืชผลทางการเกษตร
- อบแห้ง ลดความชื้น ข้าวเปลือก
- อบแห้ง ลดความชื้น เมล็ดพืช
- อบแห้ง ลดความชื้น เมล็ดกาแฟ
- อบแห้ง ลดความชื้น อาหารสัตว์
- อบแห้ง ลดความชื้น อื่นๆ

จุดเด่น
เครื่องอบแห้งใช้เชื้อเพลิง LPG ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดเชื้อเพลิง เหมาะสำหรับกิจการขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช และ ผส.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
คณะวิศกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิ่งประดิษฐ์ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่อนุสิทธิบัตร 8962

ได้รับการสนับสนุนการวิจัยโครงการกิจกร มส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

http://xn--42cga9eybwclb1g4dsa3fta.com/


 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend