+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  superjew       26 ก.พ. 61 8:23 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  จ.อุดรแสดงความพร้อมงานGMS FABRIC EXPO 2018  
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

จ.อุดรแสดงความพร้อมงานGMS FABRIC EXPO 2018
ตอบโจทย์การขับเคลื่อนงานแบบประชารัฐพร้อมส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคอีสานพร้อมหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ร่วมจัดงานใหญ่ รวมผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์จากไทยและต่างประเทศกว่า 6 ประเทศ ในงาน “GMS FABRIC EXPO 2018 : มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ภายใต้แนวคิด Colorful Fabric Life : อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขงชูความยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมด้วยกิจกรรมความบันเทิงครบครัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในวันที่28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า งาน “GMS FABRIC EXPO 2018 : มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”ซึ่งทางอุดร และกลุ่มจังหวัดภาคอีสานร่วมกันจัดขึ้น เป็นงานที่มีความสำคัญ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ”อย่างได้ผล ตลอดจน การนำผ้าทอมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาส่งเสริมต่อยอด นั้นจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ และชาวบ้านให้มีรายได้จากงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดต่อกันมา อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการสืบสานผลงานฝีมือซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ให้กลุ่มคนรุ่นหลังมีแรงบันดาลใจในการสืบสานผลงานที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่าสืบต่อไป
นอกจากนี้ ยังเป็นงานที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนกันในระดับนานาชาติ ระหว่างประเทศ GMS สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตครอบคลุมทุกมิติอย่างครบวงจร
ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Colorful Fabric Life : อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเส้นสายลายผ้า ซึ่งเชื่อมโยงสีสันแห่งวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ถักทอ ร้อยเรียงกันจากทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาวเมียนมาร์ไทยและ เวียดนาม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นงานในระดับนานาชาติที่ประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและนโยบายของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย สีสัน ผ้าทอมือและวัฒนธรรมอันงดงามน่าหลงใหลจากประเทศลุ่มน้ำโขงชม ช็อป ผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากผู้ประกอบการ พร้อมการตกแต่งที่โด เด่นของทั้ง 6 ประเทศ รวมของดี ของเด่น ไว้ในที่เดียวสีสัน Pavillionอลังการงานผ้า และอารยธรรมลุ่มน้ำโขงโดดเด่นด้วยนิทรรศการตระการตา อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ,นิทรรศการอารยธรรมและนวัตกรรมผ้าลุ่มน้ำโขง ,แลนด์มาร์ก “คุณทองโบราณ” ฯลฯ สีสัน การประกวดแฟชั่นโชว์เก๋ไก๋ ไทยแลนด์ 4.0 และกลุ่มขบวนแห่แฟนซีด้วยผ้าทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าผ้าไทยใส่ได้กับทุกยุคสมัยอย่างลงตัวสีสัน ความสนุกสนานจากศิลปินดัง ทั้งไทยและต่างประเทศสร้างความบันเทิงตลอดการจัดงาน อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ,ตุ๊กกี้ สุดารัตน์,ฝน ธนสุนธร,อี๊ด โปงลางสะออน,มาตังเดอะสตาร์,เอิร์นเดอะสตาร์สีสัน ย้อนยุค HARD ROCK แหลม มอริสัน และวง V.I.P.กระทบไหล่กลุ่มศิลปินดังของจังหวัดอุดรธานี ที่มาพร้อมการแสดงสร้างรอยยิ้ม สร้างความเพลิดเพลินใจให้กับผู้เข้าชมงานสีสัน ความอร่อยกับอาหารนานาชาติและอีสานรสแซ่บชวนชิม อาหารรสเลิศทั้งไทย-เทศ และ เมนู Street Food ที่หลากหลาย ให้ได้อิ่ม อร่อย พร้อม สะอาด ปลอดภัย
พร้อมการเจรจาธุรกิจ ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและแสดงนิทร ศการ หรือ ทีเส็ป ในการเฃิญผู้ประกอบการชั้นนำร่วมจับคู่ธุรกิจ พร้อมจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง 5 กลุ่มจังหวัด ร่วมลงนาม MOU กับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทาง การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและการทำการตลาดร่วมกันในอนาคต
การจัดงานในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองตามแนวทางความคิดสร้างสรรค์ การเพิ่มและรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสานตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่างกัน เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างได้ผล เชิญชวนผู้ที่สนใจเที่ยวชมงาน “มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018”วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีเส็บ ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาให้งาน GMS Fabric Expo ได้รับการยกระดับเป็นงานไมซ์ในระดับภูมิภาค และปรากฎอยู่ในปฏิทินเทศกาลระดับนานาชาติ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ที่พร้อมต่อการเป็นไมซ์ซิตี้ในอนาคต ด้วยความโดดเด่นของจังหวัดในแง่ยุทธศาสตร์ที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคมระหว่างประเทศ การจัดงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง คือ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา และจีน โดยแต่ละประเทศมีโอกาสได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของตัวเอง นำเสนอจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและการบริการใหม่ สามารถกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป
ทีเส็บ ได้เข้าไปช่วยยกระดับความสำคัญทางด้านธุรกิจให้แก่งานเพิ่มมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มาแสดงสินค้าในงาน ได้พบกับกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพที่ ทีเส็บ เชิญเข้าร่วมงานกว่า 10 ราย ซึ่งผู้ซื้อเองจะได้ลงพื้นที่เพื่อชมสินค้า พูดคุยเจรจาถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการนำไปต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขายท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนการจัดทำการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการขาย มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้รับทราบแนวทางการปฎิบัติงานจริงในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ผ่านการจำลองการเจรจาธุรกิจแบบมาตรฐาน เพื่อให้กิจกรรมการเจรจาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม นี้ สัมฤทธิ์ผลสูงสุด ขณะเดียวกัน ทีเส็บ ยังจะเข้าไปทำวิจัยและเก็บจำนวนสถิติผู้เข้าร่วมงาน ทำข้อมูลวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ และเชิงสังคม เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาการจัดงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปีต่อไป เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการทั้งฝั่งซื้อและขายให้มีสัดส่วนของต่างประเทศเข้ามามากขึ้น การจัดงานครั้งนี้ จึงนับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอ พัฒนาการให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ประชาสัมพันธ์โครงการ พัดชา ทองไซร้ (ซอ) โทร.086-987-2059


 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend