+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  superjew       2 มี.ค. 61 10:40 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  ทำ MOU ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือภาคอีสาน!  
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และหน่วยงานพันธมิตร รวม 16 หน่วยงาน ร่วมลงนามฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในด้านงานวิจัย การส่งเสริมการตลาด ฯลฯ เพื่อยกระดับงานผ้าทอมือในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend