+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  superjew       12 มี.ค. 61 17:29 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ชายแดนใต้  
 
 
 


พลเอกสุรเชษฐ์ ชัย วงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management Innovation Development Center : MIDC) คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะมีบทบาทหลักในการกำกับดูแลภารกิจ ด้านบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกันนี้ยังได้จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน/OTOP ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน” สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักและสร้างการยอมรับในตลาดอย่างขวางมากขึ้น

 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend